A közösségi alapítványokért.

Hol működik itthon?

Pécs

Pécsi Közösségi Alapítvány

A Pécsi Közösségi Alapítvány indulása

Szervezőcsoportunk jelenleg a Pécsi Közösségi Alapítvány hivatalos megalapításával foglalkozik. 2016. elején kívánjuk az alapítvány bírósági bejegyzését kezdeményezni. Ehhez első feladatunk az alapító vagyon összegyűjtése.

Szervezőcsoportunkban különböző mértékben 10-15 ember köteleződött el az eddigiek során, mindannyian különböző háttérrel, tudással, kapcsolatokkal érkeztek körünkbe. Közös képet alakítottunk ki városunk helyzetéről, első kézből tájékozódtunk a térségünkben működő közösségi alapítványok működéséről (Kolozsvár, Székelyudvarhely, Nagyszeben, Krakkó), megismerkedtünk az ország más pontjain közösségi alapítványt kezdeményező szervezőcsoportokkal és munkatervet készítettünk annak érdekében, hogy pécsi tevékenységünk sikeres lehessen.

Pécs helyzete, az alapítvány életre hívásának mozgatórugói

Városunk nemcsak gazdasága, hanem társadalma szempontjából is kritikus helyzetben van: csökkenő népesség, erőteljes elöregedés, területi szegregáció, a közösségi kezdeményezési erő és társulások csekély súlya és mobilizáló ereje jellemző.

Miközben Pécs országszerte magas presztízsű, vonzó városként él a köztudatban, a pécsiekre gyakran a rossz közérzet a jellemző. Ez a pesszimista hangulat maga is súlyosan dezintegráló hatású.

Kezdeményezésünk új szerepeket és új lehetőségek nyújt a helyi közéleti szerepvállaláshoz, és mint ilyen, hozzájárulhat ahhoz a fajta társadalmi nyilvánossághoz, ami önbizalmat, elismerést ad a civil tevékenységekben résztvevők számára, elősegítheti a helyi társadalom szervezettségi szintjének növekedését.

A leendő Pécsi Közösségi Alapítvány rövid bemutatása

A Pécsi Közösségi Alapítvány (PKA) elsődlegesen helyi erőforrásokra támaszkodva a helyi társadalom fejlesztésére jön létre, tevékenységével a szolidaritás erősödését, a közéleti aktivitás növekedését, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését szolgálja.

Értékei közt hangsúlyosan megjelenik a pozitív helyi identitás és ezzel összefüggésben a társadalmi felelősségérzet és közösségi döntéshozatal.

Ennek érdekében a PKA helyi társadalomban megfogalmazódó (egyszerűsítve: civil) kezdeményezéseket támogat és ennek érdekében helyi erőforrásokat gyűjt és teremt, mely esetükben pénzt és emberi erőforrásokat is jelent.

Adománygyűjtő és támogatásosztó tevékenységén túl releváns tudást és tapasztalatokat gyűjt, illetve alkot, szektorokon átívelő kapcsolatokat épít a városban, megszólítva a Pécsről más városokba vagy külföldre elszármazottakat is. Az alapítvány törekszik arra, hogy munkáját hitelesen, tudatosan, elkötelezetten végezze, s ennek kultúráját terjessze a városban.

Mit kínálunk első támogatóinknak?

Alapítványunk alapító vagyonát a szervezőcsoport tagjainak saját hozzájárulásából és személyes ismeretségi körünk felajánlásaiból gyűjtjük össze. Célunk, hogy több mint egymillió forinttal jegyeztessük be az új szervezetet.

Azok a magánszemélyek, s közösségek, akik már ebben a korai szakaszban megtisztelnek bennünket bizalmukkal és támogatásukkal, meghívást kapnak 2016 első felében arra a kuratóriumi ülésre, amelyen az első évek tevékenységének kereteit és céljait meghatározó elkülönített alapok létrehozásáról dönt majd a kuratórium.

A szervezőcsoport tagjai:

Balogh Edina

Bognár Hajnalka

Felcser Dávid

Dr. Kleisz Teréz

Knyihár Éva

Konkoly-Thege Júlia

Ódor Zsolt

Peták Péter

Sasvári Gábor

Szép Tamás

Dr. Tistyán László

Wirth Gyula

Elérhetőségek:

https://www.facebook.com/pecsi.kozossegi.alapitvany/
pecsi.kozossegi.alapitvany@gmail.com
http://pecscommunityfoundation.hu/

<< Vissza

KÖZÖSALAPON

Elérhetőségeink:
1053 Budapest, Szép utca 3.
kozosalapon@kozosalapon.hu
0670-398-4517
facebook.com/kozosalapon

A KözösALAPON program a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programja. Alapítványunk részt vesz a MagNet Bank segítő bankkártya programjában. Bankszámlaszámunk: 16200106-11617026