A közösségi alapítványokért.

Kétpetéjű ikreket nevelünk

Az elmúlt két és fél évben támogatta a KözösALAPON programot a Norvég Civil Támogatási Alap. Honnan hová jutottunk ennyi idő alatt? Most intim elemzést teszünk közzé arról, hogy láttuk belülről az elmúlt két és fél évet.

A KözösALAPON programot 2014. októberétől támogatta a Norvég Civil Támogatási Alap; 2016 tavaszán a támogatási periódus végére értünk, és szükségét érezzük, hogy a támogatónkon túl a közösségi alapítványok iránt érdeklődő szélesebb nyilvánosságnak is számot adjunk arról, hová jutottunk, hol tartanak manapság a közösségi alapítványok Magyarországon.

Beszámolónk első részében Teret nyitunk című tavaszi konferenciánk előadói segítségével azt vázoltuk, milyen társadalmi közegben épül a közösségi alapítványok immár országos mozgalma; erről itt nézhet videókat. A második részben munkatársaink rádiós szereplései segítségével mutatkoztunk be. A harmadik részben projektvezetőnk, Scsaurszki Tamás beszélt (írt) arról, hogy miként lett lehetséges a lehetetlen. Ezután Teret nyitunk címmel tavasszal rendezett konferenciánk szekcióüléseibe nyerhetett betekintést.

Sorozatunk mostani része meglehetősen szubjektív: egy nem a nyilvánosság számára készült dokumentum közreadása mellett döntöttünk. A Norvég Civil Támogatási Alap számára készült utolsó beszámolónkban leírtuk, mi hogyan láttuk belülről, miként éltük meg az elmúlt két és fél évet. A szerző Kovács Edit. (Hivatalos beszámolónk a nyilvánosságnak az első másfél évről itt, a következő szűk egy évről itt olvasható.)

„Mozgalmat indítani a közösségi alapítványok magyarországi elterjesztéséért több éves munka. Ezzel az első pillanattól kezdve tisztában voltunk, ennek tudatában terveztünk.

Stratégiánkat és benne célkitűzéseinket két szakaszra osztottuk: egy 2016-ig és egy 2018-ig terjedő időszakra, melynek részleteit 2014. januárjában rögzítettük 5 fős stábunk első közös tervező találkozóján. Ezt a szakaszolást fontosnak tartottuk, mert látni akartuk a kiteljesedés perspektíváját, másfelől elérhető, konkrét pontokat is ki akartunk tűzni, melyek alkalmat adnak elképzeléseink felülvizsgálatra, azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, hogy tényleg itt akarunk-e tartani, tényleg így akarunk-e dolgozni, hiszünk-e még eléggé eredeti céljainkban, kellően motiváltak vagyunk-e annak végrehajtásában?

Most, hogy e hosszú távú munka első két és fél éves szakaszát zárjuk, pont egy ilyen mérföldkövön állunk, amikor érdemes körülnézni, hová jutottunk. Ezt meg is tettük, ezt mutatja be az alábbi – nyilván erősen szubjektív - összegzés.

Terveztünk – és még tervezünk – külső értékelést is, de úgy gondoltuk, ennek nem most van itt az ideje, hanem amikor a már velünk több, mint egy éve együttműködő szervezőcsoportok munkája is mérföldkőhöz érkezik, azaz 2017. januárjában. Ekkorra kiderül, hogy az első közösen tervezett állomásra mely csoport milyen állapotban fut be és merre indul tovább. Ekkor teljesebb képet kaphatunk arról, hogy a feltett kérdések, a választott munkamód, a társak és a körülmények milyen perspektívát mutatnak a közösségi alapítványi mozgalomnak Magyarországon.

Mozgalom és intézményesülés

Mozgalmat akartunk indítani, azt akartuk, hogy a közösségi alapítványok témája a közbeszéd része legyen, hogy mozgásokat indítson be emberek fejében, tetteiben. Befogadó szervezettel indultunk (a Civitalis Egyesülettel), amelyikkel kezdetektől, sőt azt megelőzősen is nagyon jó volt a kapcsolatunk. A tervek megvalósítása közben mégis önálló keretre lett szükség a munkához (ez a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány), ami nem törést hozott, hanem nyereséget. Így már nem egy, hanem két szervezet együttműködése ad egyre biztosabb hátteret az országos szervező-, támogató munkához. Van terv, vannak elkötelezett emberek, vannak források és ígéretek, vannak társak és vannak ötletek, vannak szervezetek, eljárások és dokumentumok, alakulnak precedensek, egyszóval a közösségi alapítványokat támogató körülmények keretei kialakulóban vannak, hogy az intézményesülés elkezdődését segítsék.

Stábunk az idők kezdetén
Stábunk az idők kezdetén

Egy kottából játszunk

A mozgalomindítás egyik legnagyobb nehézségének azt találtuk a kezdetekkor, hogy miként tud majd egyedi arcot kapni a közösségi alapítvány, ha sok – felszínes, de látható – tekintetben kísértetiesen hasonlít más emberek közössége által létrehozott alapítványi formában működő szervezetre. Sok gondolkodás, kommunikációs kísérlet, irányított beszélgetés és visszajelzés során mára elérkeztünk arra a pontra, hogy azt mondhatjuk, jelentősen megnőtt azoknak a köre, akiknek vannak szempontjaik ahhoz, hogy fel tudják ismerni: tényleg közösségi alapítvánnyal van dolguk. Országos programként ismérveket fogalmaztunk meg, elkészítettük és közre adtuk a Tájoló c. alapdokumentumot (link), meghatároztuk a közösségi alapítványok tevékenységi területeit, elemeztük ezek viszonyrendszerét, mindemellett pedig rengeteget beszélgettünk az érdeklődőkkel, a szervezőcsoportokkal, potenciális támogatókkal, más civil szervezetekkel. Mára elmondhatjuk, hogy akikkel dolgozunk, azoknak mindenképpen egyértelmű, hogy ha különböző szólamokban is jelenünk meg, egy kottából játszunk.

Helyi szervezetek születnek

Munkánk értelmét és eredményességét egyelőre talán az igazolja leginkább, hogy mára már látható és egyértelmű, hogy a közösségi alapítványok formájában valódi helyi szervezetek születnek. Ezek orientáltsága lokális, s olyan emberek alkotnak bennük közösséget, akik ismerik a helyi közügyeket, vagy elkötelezettek, hogy megismerjék, akik szemében megnőtt a helyi erőforrások jelentősége, és egyre több elképzelésük van ezek elérésére. Azok az emberek, akik elköteleződtek egy-egy közösségi alapítvány mellett a maguk környezetében ismertek és elismertek, akik olyan mértékben szavaztak bizalmat ennek a formának, hogy nevüket, kapcsolataikat és az azokon keresztül elérhető erőforrásokat, ötleteiket, személyes idejüket és erőfeszítéseiket is latba vetik a helyi cél érdekében.

Ikrek, de nem egyformák

A kétpetéjű ikrek génállományának 50 százaléka közös, testvérek, de nem hasonlítanak egymásra, ugyanakkor fogantak, de közös alkotóelem nélkül, egy térben fejlődnek, de nem egy burokban.

Valami ilyesmi jellemző a leendő magyarországi közösségi alapítványokra is. Nagyjából egy időben fogant meg a gondolat néhányunk fejében, hogy a sok társadalom-, közösségjobbító lehetőség közül épp a közösségi alapítvány szervezése mellett köteleződjenek el. Ugyanaz az országos program ad keretet az első lépésekhez, de ugyanaz hagy teret az egyedi jellemzők kifejlődéséhez és eltérő módon hat az egyes szervezőcsoportokra. Valamelyik gyorsan betölti azt, valamelyik a végtelennek látszó tér hatására kicsit inkább visszahúzódik. Jelenleg 6 szervezőcsoport küzd a maga kihívásai mentén, hogy végül év végére alapítványt tegyen, és helyi támogatókat kötelezzen el a helyi ügyek mellé. A cél és a küldetés közös, a szereplők, a választott út és módszer egyedi. Ezt igazolták vissza első országos konferenciánk résztvevői is: érdekes, hogy mind ugyanazt akarja, mégis mennyire másképp. Ez volt a célunk, így erre büszkén tekintünk.

Nemzetközi jelenlét

Magyarország ebben az időszakban becsatornázódott a közösségi alapítványok regionális vérkeringésébe, széleskörű és aktív kapcsolatokkal rendelkezünk Európa-szerte, s néhánnyal a tengerentúlon is. Az országos program munkatársai mellett a szervezőcsoportok is részt vettek tanulmányutakon, konferenciákon, szakmai konzultációkon, aminek következtében mára elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolat több szálon létezik, a helyi csoportok közvetlen kapcsolatban állnak a régió hasonló szervezeteivel, ismerik tevékenységüket és tudják, hogy számíthatnak rájuk. Emellett az országos program képviselője jelen van az európai közösségi alapítványok szervezetében is, így közvetlenül is képviseli országunk speciális helyzetét.

Reflektív munka

Végül, de nem utolsó sorban fontosnak tartjuk és az értékelésben szempontként szeretnénk megjeleníteni azt a munkamódot, ahogy dolgozunk. Komoly rá-, és összehangolódó időszak van mögöttünk, ahol a stáb tagjainak egyéni és a programfejlesztő munka sajátos jellemzőinek alakítása zajlott. Munkánk első lépései között tisztáztuk azokat az értékeket, amelyek mentén dolgozni akarunk, azok a jelenségek, amelyeket pedig mindenképpen mellőzni akartunk, tilalomfára kerültek. Kidolgozásuk komoly munka volt, a dokumentumok későbbi átolvasása után pedig azt tapasztaltuk, hogy értékeink beépültek a közös munkánkba.”

<< Vissza

KÖZÖSALAPON

Elérhetőségeink:
1053 Budapest, Szép utca 3.
kozosalapon@kozosalapon.hu
0670-398-4517
facebook.com/kozosalapon

A KözösALAPON program a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programja. Alapítványunk részt vesz a MagNet Bank segítő bankkártya programjában. Bankszámlaszámunk: 16200106-11617026